Allmän information 

 
Du som tar kontakt med mig:
Du som tar kontakt med mig är över eller har fyllt 20 år. Detta på grund av att jag helt enkelt valt att begränsa mig, då jag vill att de som kommer till mig har gått in i nån form av att var vuxen, och vänder mig därför till klienter från 20år.  

Peter bedriver inte, någon form av terapi (Hänvisar till de klienter som vill ha terapi, till alla duktiga psykoterapeuter och psykologer som finns tillgängliga).

Anonymitet:
Du är alltid alltid anonym, när du som klient köper tjänster hos Indio in making och Peter Sjöstedt.

Tystnadsplikt:
Peter har alltid tystnadsplikt då han pratar med klienter och det som kommer fram, stannar mellan mig och mina klienter. 
(Enda gången som tystnadsplikten kommer att brytas, är, då vetskapen om brott mot barn har skett, då det även i många fall är anmälningsskyldighet.  Om det kommer fram något i samtalen/samtalet som är en brottslig handling och kan ge över 2 år fängelse, är det även anmälningsskyldighet).

Peter följer:
Peter följer SSR - Yrkesetiska riktlinjer för socionomer. 

Återbud
Återbud sker senast 09:00 dagen innan en session. Sker ett återbud senare, debiteras 50% av kostnaden. Sker återbud senare än 17:00 dagen innan, debiteras 100% av kostnaden.