Ubildningar & Erfarenhet

 
 

Några av alla kurser som jag gått:

  • Reiki, alla 3 stegen. (Reiki 1, Reiki 2 och Reiki Master)
  • Andlig healing under en 4 års period. (8 terminer, 1 kväll varannan vecka)
  • Intuition, mentalt mediumskap och healing med Terry Evens 2004-2006
  • Gått många olika meditations utbildningar genom åren, från 1995 och framåt.
  • Gått flera olika helgkurser som varit inriktade på personlig utveckling, andlig utveckling, energi medicin (healing) .
  • Helmetoden (Workshop, 2013).
  • Shamansk grundutbildning (2016)
  • Hatha Yoga lärare (2016)  

 
Ett kortare utdrag av min Livs- och Arbetslivserfarenhet:
Jag har i stor del mitt liv alltid pratat med människor om deras problem och fungerat som ett bollplank, en person som lyssnar och ger råd. I stor del av mitt liv har människor alltid vänt sig och kommit till mig och öppnat sig för alla olika sorters problem, funderingar eller idéer.

Jag har exempelvis jobbat som kurator inom Örebro kommun, behandlingsassistent inom missbruksvården, inom skola, fritids, olika stödboenden, som kontaktperson inom landstinget samt socialtjänsten.

Jag har jobbat med människor på olika sätt under stor del av min arbetskarriär, allt från nästa alla befattningar inom restaurangbranschen till personlig assistent (olika skolor), kurator (växthuset), vägledare (Bostad först Örebro), behandlingsassistent (Runnagården), kontaktperson (via socialtjänsten i Örebro 3 långa uppdrag), socialsekreterare/barnhandläggare (Nora Kommun) och vårdare (Heldygnsvård för unga vuxna) samt familjbehandlare (Öppenvårdsgruppen barn och familj).


Min universitets utbildning:
Innehar en socionomexamen. Utbildningen har pågått i 3 ½ år full tid, hel fart (100%) och innehar totalt 210 högskolepoäng.
 
Ett mycket kort exempel på socionomprogrammets innehåll:
-Brefing (Samtal med människor i sorg).
-Tränat på individuella samtal.
-Fått djupare kunskap om olika metoder och teorier inom socialt arbete för människor som har det svårt på olika sätt.
- Fått tagit del av den senaste forskningen gällande socialt  arbete, speciellt för människor som har det svårt i olika sociala samt vardagliga situationer.
-20 veckors praktik (För mig blev det inom landstinget).
- Läst flera kurser om barns utveckling, ungdomars utveckling, människor utveckling och stadier i livet, samhällets utveckling och konstruktion från micro till helhetsperspektiv, gruppprocesser, missbruk i olika former och olika stadier i livet.