(Senast uppdaterad 2012-11-12)
 
 
 

Meningen med livet... Är nog många ; )

 
 
 Jag stod här om dagen o tänkte en hel del... Det jag nu ska säga, är ett synsätt man nog lättast kan ta till sig om man tror på reinkarnation!

 
(Mitt citat och kommentarer är endast ur en viss synvinkel och meningen med livet är såklart i en rörlig form, det jag menar är inte av fast form, utan ur en av de rörliga formerna).
 
 
 
Iallafall, är ni redo!?
 
Dra neråt.....! : )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningen med livet är ...

 

Att uppleva, det man var menad att uppleva...

 
                                                Peter 2008-05-16
 
 
Vad menar jag då, och hur menar jag?
 
Jag menar att, om en person lever fullt ut, lever sant, är sann inför sig själv till 100%, kommer personen in på en väg där alla skatter finns, alla möjligheter till att växa, allt är tillgängligt och personen får då i sin tur uppleva allt personen kan uppleva på detta djupa plan av lärdom, lektion och växande.

Vad personen upplever, är alla de lektioner som finns tillgänliga, alla de möjligheter som personen kan växa i, alla upplevelser som personen kan få uppleva som ett "fullt liv" kan erbjuda, leva i sitt hjärta och få uppleva allt, allt som vi kom för att uppleva då vi är ett med oss själva.

Jag tror såklart att varje liv (varje liv vi "går ner") är meningsfullt, ett liv med sann mening, självklart!

Men, jag tror att när vi vågar utmana livet så händer någor mer, nått djupare, och det är där jag tror att vi ska leva, som att...
 
...leva i sitt hjärta, vara fulltständigt sann inför sig själv, våga lita på det liv man lever, släppa rädslan, se den unika människa vi är, tror jag, är att leva ett liv där du upplever allt du någonsin skulle kunna uppleva på detta djupa plan och då lever du, din meningen med livet till fullo, oavsett vad detta liv är i mening, just för dig, just i detta liv!
 
Ett annat exempel från ett annat perspektiv: Om du går runt och är rädd ett helt liv, har du praktiserat ett liv där du var rädd. Är det ett liv med mening? Ett sjungande, "Jaa!" Allt liv har alltid en mening, vaje liv är en mening med livet! Frågan är bara, varför vänta längre än nödvändigt på att uppleva livet fullt ut? Varför inte släppa rädslan & kontrollen och bara leva fullt ut? Ta reda på vem du är, hitta dina innersta rum, undersöka vem du verkligen är och vad du verkligen vill, verkligen vara i ditt hjärta, var i det hjärta (jag tror) du längtar efter (då jag tror att det är (bland annat) varje människas innersta önskan, att få leva i sitt hjärta, ha tillgång till sitt hjärta, sina innersta rum).
 
Men även vara den, som sprider ringar på vattnet! Då jag tror, att vi alla är bärare av samma unika potential att vara en bärare av sann kärlek & sann stryka, och genom det, förändra världen till det bättre. En bärare som säger till alla, "Du är unik, och lika väl som jag, kan också du förverklliga alla dina innersta drömmar och mål, förändra världen till det bättre. Det handlar bara om att se ditt inre och se den du verkligen är, för det kan du lika bra som jag..."

...och när du gör allt detta, tror jag att du verkligen lever i orden då du kan säga att:

"Jag lever i det, som är meningen med livet, jag upplever allt jag var menad att uppleva, då jag upplever allt jag kan på den nivå jag är på i detta liv. Jag har hittat mig själv, jag är ett med mitt hjärta. Jag lever sida vid sida med universum och jag vet, att också jag är ett med universum. Jag tar dagen som den kommer och jag är fullständigt ett med mitt innersta och jag lever varje dag utan rädslor och jag gör allt jag vill och har möjlighet till och det går inte en dag utan att jag tackar uppåt, då jag vet att allt jag har, är till låns, då jag en dag går vidare igen, vidare från denna värld och fysiska kropp, tillbaks dit jag kom ifrån. Och  just i detta liv levde jag fullt ut och jag levde varje dag som den sista. Jag gav av mig själv, till mig själv och till andra. Jag njöt av livet och alla skatter som kom till mig och jag var fri, då jag tillät mig själv att vara sådan, utan rädslor, full av kärlek och jag hoppade varje dag ut i det okända kända och jag njöt av all den kärlek som alltid fanns inom mig, runt mig, brevid mig, framför mig och jag upplevde allt,  allt som var möjligt för mig i detta liv och jag älskade mig själv, andra och livet fullt ut..."
 
Peter Sjöstedt 2008-05-16 → 2012-08-27
 
...därav min tanke på reinkarnation! Annars så har jag nog också svårt att tro att livet har en mening! ...min tanke är den, att vi människor inte är kapabla att förstå meningen med livet, förens vi haft möjlighet att bli mycket gamla själar, haft många reinkarnationer, känns som om vi alla är barn i denna fråga, men att det kommer, ju fler liv vi lever och desto äldre mänskligheten blir. Men visst har livet en mening, kärlek till exempel, att bli en bättre människa för varje dag som går, njuta av livet, vara god inför och till andra, lära sig allt man kan med mera med mera! Finns så mycket, till exempel, fundra ut, vad meningen med livet är! : )
Peter Sjöstedt 2013-05-20
 

Vad är Reinkarnation? Såhär skriver Undine.se på sin sida!


Källa: Undine.se
Vad är reinkarnation?
Ordet reinkarnation är latin och betyder "åter i kött". Läran, eller teorin, om reinkarnation och karma säger att en själ efter döden återföds i ny fysisk kropp enligt karmas lag, vilket innebär att individens gärningar blir bestämmande för hur han får det i kommande liv.

Karma är en moralisk lag om orsak och verkan. Resultatet av karmans verkningar anses bli att själen utvecklas genom inkarnationernas rad, så att dess etiska kvalitet höjs och dess insikter i livsmysteriet ökar.

I Indien uppfattas de ständiga reinkarnationerna oftast som något negativt. Hindun vill bli befriad från återfödelsernas kretslopp och ingå i nirvana, den slutliga föreningen med världsgrunden. Västerlänningen däremot tycker om tanken att döden inte är slutet, utan att det blir en fortsättning i ständigt nya liv, där man genom att skaffa sig "god karma" kan gynnsamt påverka sin situation i framtiden.

Reinkarnationsprocessen
Reinkarnationsprocessen inleds i den överjordiska värld till vilken själen dras efter jordelivets slut och därefter lever i fullkomlig lycka, medan den smälter de lärdomar som jordelivet gett. Lyckan består för egots del i att det får ägna sig åt sina käraste sysselsättningar, har gestalterna av alla dem det höll av på jorden hos sig och får alla sina önskningar uppfyllda.

Egot tillbringar normalt åtskilliga år i sin lyckovärld, men så småningom kommer den tid då det har att återvända till jorden och arbeta vidare på sina oavslutade utvecklingsuppgifter. Med minnesbilder från förflutna jordeliv underrättas det om att det är dags igen. De komponenter i själen som skall veckla ut den mänskliga organismen på nytt aktiveras och startar reinkarnationsprocessen.

Denna är så att säga automatisk och styrs på undermedvetna nivåer. Egot kan knappast påverka den med sin vilja, och kan därför inte välja vare sig tid och plats för reinkarnationen eller sitt kön och sina föräldrar. Det får dock i en panoramisk vision en överblick över de karmiska dispositioner som ligger i beredskap för det kommande jordelivet, och ser då orsakerna till och rättvisan i det som väntar. Egot kan inte ta ett minne av visionen med sig in på jorden, utan får nöja sig med att under visionen se att det är dess individuella karma i förening med diverse kollektiv karma som anger riktlinjerna för både reinkarnationsprocessen och de händelseförlopp som sätts igång när egot i det nya jordelivet möter anförvanter, vänner och fiender från fordom med vilka det har oavslutade förbindelser.

När den nyinkarnerade genom födelsen gjort sitt inträde i den fysiska världen, tar han ganska snart itu med att bygga upp sin nya identitet genom att med alla fem sinnena undersöka omgivningen och lägga det han varseblir på minnet. Sedan härmar han de vuxnas beteenden och tar till sig av de attityder och värderingar som tillhör den kulturkrets i vilken han fötts in, och när han lärt sig läsa tar han del av de kunskaper litteraturen förmedlar. Samtidigt vecklar han ut sina medfödda talanger, böjelser och andra egenskaper. På så sätt antar hans nya identitet en allt distinktare profil. Och den identiteten behålls livet ut fast den givetvis under årens lopp genomgår förändringar. Under hela livet kommer nytt material från själens inre i dagen, och man kan därför säga att denna inte är färdiginkarnerad förrän döden närmar sig.

Minnas sitt tidigare liv
Att minnas sitt tidigare liv är en dröm för många och det finns olika metoder att tillgå:
•Låta en vän läsa en regression/hypnos text för reinkarnation. Vännen kan då också anteckna det säger, det kan vara svårt att komma ihåg allt.
•Att själv genomföra regressionen/hypnosen genom att spela in en regression på ett kassettband. Man bör då också ha en bandspelare som spelar in det du säger, så att du själv kan lyssna till resultatet efteråt.
•Köpa en färdig CD med meditation för tidigare liv.
•Att låta en terapeut genomföra regressionen, det finns terapeuter som är mycket skickliga på det dom gör.

En regression går ut på att du under mycket djup avslappnad plockar fram minnen som din själ registrerade i ditt tidigare liv, dessa ligger i ditt undermedvetna, och det är därmed ditt undermedvetna du öppnar vid regression.

De minnen man får vid en regression upplever man genom en drömliknande upplevelse, men man är vaken hela tiden och medveten om sig själv och vad man gör. Man kan även få till sig ljud, bilder och känslor. Man kan få årtal och namn och mycket mer information. Man kan också själv välja att gå fram och tillbaka i sitt tidigare liv. Under hela regressionen ska man ha stängda ögon och ligga bekvämt med hela kroppen.

Källa: Undine.se


 _______________________________________________
 
 
Sidan skapades 2008-05-16